fun88乐天使平台

品牌历程   /   MiiOW

 

fun88乐天使平台
fun88乐天使平台-官方网站
导航

十年归零重塑,开创品牌升级、渠道多元化转型

  • 发布时间:2011-07-14

十年归零重塑,开创品牌升级、渠道多元化转型

  • 发布时间:2011-07-14
详情
  梳理并建立了fun88乐天使平台-官方网站 核心品牌体系,面向不同目标消费人群,更有针对性地设立了MIIOW CLASSIC(fun88乐天使平台经典)、MIIOW SECRET (fun88乐天使平台秘密)、MIIWO SPARKPIE(fun88乐天使平台活力派)等子品牌。
建立制定系统化品牌VI、SI标准,使品牌更具国际竞争力。